نمایش 9 24 36

مجموعه پنچرگیری کمپرسور و آچار بکس برقی خودرو اتوویم مدل 005

3,781,000 تومان
 • بازه توان: 0-500
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: تک سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: ندارد

کمپرسور باد ميلان مدل 802B

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد هیوسان مدل S-12

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور هوا کد 9101133

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: بدون روغن
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد آیرون مکس مدل IM2425

5,200,000 تومان
 • بازه توان: 1500-2000
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: با روغن، تک سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: ندارد

کمپرسور باد فندکی ایکس سان مدل TS2

880,000 تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد فندکی گالان مدل 6233

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • فناوری کمپرسور: بدون روغن، تک سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد فندکی آیرون مکس مدل IM-AC55A

1,385,000 تومان
 • بازه توان: 0-500
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور هوای خودرو ایکس وان مدل SY-312D

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد فندکی ایکس وان مدل SY-312D

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد و جاروی فندکی مدل TCVK-985

تومان
 • بازه توان: 0-500
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: بدون روغن، تک سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور هوا توسن پلاس مدل 7024AC

تومان
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • بازه دبی هوا: 5000-10000
 • فناوری کمپرسور: با روغن، خنک شونده با فن
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد مدل ED550-24L

تومان
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: بدون روغن
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: ندارد

کمپرسور باد فندکی وینکس مدل EH3002

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • فناوری کمپرسور: تک سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد فندکی تورنادو مدل BT4

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • فناوری کمپرسور: تک سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد مدل 4X4-628

تومان
 • بازه توان: 0-500
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد مارلوکس مدل X1363

تومان
 • بازه توان: 0-500
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد خودرو نکو مدل AC-102

تومان
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد فندکی مدل js102

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • فناوری کمپرسور: تک سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد 55 لیتری فیناک مدل 3HP

تومان
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: با روغن، تک سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: ندارد

کمپرسور باد فندکی وک لایف TB001

تومان
 • بازه توان: 0-500
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: بدون روغن
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد فندکی هیوسان مدل S-2012

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد جی پاس مدل GTI63016UK

تومان
 • بازه توان: 0-500
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: بدون روغن
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد خودرو مدل QB0047A

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد کیوتو مدل 50-silt

تومان
 • بازه توان: 500-1000
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • بازه دبی هوا: 15000-20000
 • فناوری کمپرسور: بدون روغن
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: ندارد

کمپرسور باد فندکی اس کای کد 185

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

مجموعه پنچرگیری کمپرسور و آچار بکس برقی خودرو اتوویم مدل 001

3,800,000 تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: تک سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور باد میلان مدل 002

تومان
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • بازه دبی هوا: 0-5000
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد

کمپرسور هوا روهس کد 1069

تومان
 • ولتاژ ورودی: 12 ولت
 • بازه دبی هوا: 10000-15000
 • فناوری کمپرسور: دو سیلندر
 • فشارسنج: دارد
 • شلنگ: دارد